Oltvölgyi Márta

Oltvölgyi Márta 2014-ben diplomáztam a Szegedi Tudományegyetem Juhász Gyula Pedagógusképző Karon gyógypedagógusként tanulásban akadályozottak és értelmileg akadályozottak pedagógiája szakirányon, 2020-ban ismét iskolapadba ült, és az ELTE Bárczi Gusztáv Gyógypedagógia Karon a gyógypedagógia tanár mesterképzési szakot is elvégezte.

- Ez idő alatt számos továbbképzésre és tanfolyamra jártam, mely főként a diszkalkulia és a mozgásfejlesztés köré épültek.  Számomra nem volt kérdés, hogy a gimnázium után milyen irányba menjek tovább. – kezdi a szakember. - A gyerekekkel mindig nagyon hamar megtaláltam a közös hangot, neveltetésemből adódóan a segítő szakma, pedig nem volt kérdés. Emellett tanulmányaim során szerencsére mindig akadtak olyan pedagógusok, gyakorlatvezetők, akik mély benyomást tettek rám és megerősítették a szakma iránti elköteleződésemet.

Osztályfőnöki teendők, matematika és mozgás

 - 2014 óta a Prizma Általános Iskola, Óvoda és EGYMI gyógypedagógusa vagyok, ahol tanulásban akadályozottak tagozaton osztályfőnökként tevékenykedem, ezenkívül évekig diákönkormányzati felelősként a szabadidős programokat szerveztem. A legnagyobb szakmai kihívásomnak azt tekintem, amikor friss diplomásként megkaptam az első osztályomat. – meséli Oltvölgyi Márta. - Ez először óriási falatnak tűnt, de év végére sikerült egy igazi összetartó közösséget kovácsolni a gyerekekből. Oszályfőnökként mindig is nagy hangsúlyt fektettem a barátságos, oldott, szeretetteljes légkör megteremtésére, mely lehetőséget teremt a gyerekek személyiségének és önállóságának kibontakozására.  Elsőtől nyolcadik osztályig kísértem az osztályaimat, így igen szerteágazó tapasztalatra tehettem szert a különböző életkorokat érintő nehézségeket és sajátosságokat tekintve. Szívem legkedvesebb területévé a matematika, a testnevelés-mozgásfejlesztés és ezen területek ötvözése vált. – mondja a szakember.

Mozgás- és képességfejlesztés

-Foglalkozásaimra az 5-15 éves korú gyerekeket várom, akikkel diszkalkulia terápia keretében legyőzzük a matematika, a számolás iránti félelmet.

Alapozó fejlesztő foglalkozásaimon azokkal a nagycsoportos óvodás gyerekekkel dolgozunk, akiknél a nagy-és finommozgások ügyetlensége, kialakulatlan kézdominancia, beszédfejlődési zavar, megkésett beszédfejlődés maradványtünetei állnak fenn, ADHD-ban érintettek, vagy enyhe fokú intellektuális képességzavarral élnek és általában minden olyan gyermeket, aki bármilyen okból mozgásügyetlenségben szenved.

Szabadidőmben a családommal, barátaimmal töltöm az időm. Én magam is heti rendszerességgel sportolok. Szívesen sütök- főzök, olvasok és kirándulok a természetben.

 

 

Visszahívást kérek