Diszlexia veszélyeztetettség vizsgálata

A diszlexia a legtöbb meghatározás szerint az olvasás és írás zavarát jelenti. Azonban a különbözőtudományok más-más szempontból próbálják megtalálni a lényegét.

A pszichológia szerint ez a jelenség egy gyűjtőfogalom: a részképességek olyan zavara, amely változatos megjelenési formában vezethetnek ugyanahhoz a problémához, súlyos olvasási zavarhoz.

A pedagógiai irányzat az iskolai teljesítmény és az intellektuális képességek jelentős eltérését nevezi diszlexiának, amelynek hátterében súlyos olvasási zavar áll.

A logopédiai definíció szerint ez egy viszonyfogalom, amely a gyermekkel szembeni jogos elvárások és az olvasási teljesítmény közötti diszharmóniában nyilvánul meg.

A diszlexiának vannak olyan előjelei, amelyek már akkor is tapasztalhatók, amikor a gyermek még nem tud se írni, se olvasni. Ezekre az előjelekre érdemes fokozott figyelmet fordítani, ugyanis az olvasás és írás kialakulásához elengedhetetlen képességek fejlesztésével megelőzhetjük a problémát. A diszlexia nagyon sok kellemetlen következményt okozhat az iskoláskorban: tanulási problémák, visszahúzódás, viselkedési problémák és így tovább. Ezek elkerülése érdekében az a legjobb, ha már óvodás korban felfedezzük a későbbi lehetséges diszlexiára utaló jeleket.

Az alábbi területeken fellépő zavar, elmaradás utalhat diszlexia veszélyeztetettségre:

  • észlelés
  • tájékozódás
  • oldaliság kialakulása
  • hallási differenciálás
  • hallási emlékezet
  • vizuális sorrendiségre való emlékezés
  • hallási sorrendiségre való emlékezés
  • nagymozgás
  • finommozgás

Akkor is érdemes lehet a fenti képességeket felméretni, ha a felmenők között többször is előfordult diszlexia. De árulkodó lehet, ha a gyermek nehezen tanul, nem szívesen mond verseket vagy nem igazán mutatnak érdeklődést a mesék iránt.

19 990 Ft

Visszahívást kérek