Komplex nyelvi terápia - Burom Katalin

Komplex nyelvi terápia | Beszédközpont

Miért komplex a komplex nyelvi terápia?

Mert a nyelvi tudás több szintjét érintve haladunk a fejlődés útján: a nyelvi értés és kifejezés, a fonológiai tudatosság, a beszédészlelés és beszédmegértés, a mozgás és beszéd összerendezettsége, az artikuláció mind-mind fontos szerepet töltenek be abban, hogy gyermekünk teljes egészében birtokolja anyanyelvét. A terápia igen sokszínű és rengeteg játéklehetőséget rejt magában, melyek folyamán a gyermek észrevétlenül ügyesedik, fejlődik, miközben megfelelően motivált marad, hiszen sosem unatkozik. A korosztályra jellemző érdeklődési körök mentén, változatos eszköztárral, egyénre szabottan segítjük kis klienseinket.

A komplex nyelvi terápiát részletes kivizsgálás előzi meg. Az elvégzett tesztek, feladatok alapján megállapítható, hogy mely területen van szükség több, mely területen kevesebb munkára: minden gyermek egyénre szabott fejlesztési célok mentén dolgozik a szakemberrel karöltve.

A nyelv értő és kifejező szintjei mellett hangsúlyt kapnak azok a részképességek is, melyek megalapozzák az iskolai sikereket:

  • verbális és vizuális memória
  • szerialitás (sorrendiség)
  • idői-téri tájékozódás
  • figyelmi képességek

A terápia sikeréhez elengedhetetlen a kitartó otthoni gyakorlás: a szülő és a szakember karöltve segítik a gyermeket, aki egyre magabiztosabban használja majd megszerzett tudását.

15 990 Ft

Visszahívást kérek