Afázia vizsgálata

Az afázia olyan beszédet érintő probléma, amely az anyanyelv hibátlan elsajátítása után valamilyen környezeti hatás következtében alakul ki. Ilyen például az agyat ért baleset, daganat, agyhártyagyulladás vagy a stroke. Mivel a beszéd központjai a bal agyféltekén helyezkednek el, így elsősorban ennek a területnek a sérülése okoz beszédzavart. A Broca terület a beszédprodukcióért felelős, míg a Wernicke terület a beszédértést irányítja. A beszéd folyamatossága szerint megkülönböztetünk fluens és nonfluens afáziát. Fluens afázia esetében képes folyamatos beszédre az egyén, nonfluens afázia esetében pedig rövid beszédrészletek, szavak tapasztalhatók.

afázia

Beszédközpontunkban szakembereink a WAB teszttel vizsgálják az agyi traumát átélt ügyfeleket. A vizsgálóeljárás megállapítja az afázia létét és típusát. Az afáziakvóciens (AQ) értéke 100-as skálán fejezi ki az afázia súlyosságát, amely alapul szolgál a kezelés megtervezésében. Felvétele hosszabb időt vesz igénybe, de megvizsgál minden területet, amely érintett lehet.

Az alábbi területek megfigyelését végezzük:

 • az auditív szófelismerés (hallás utáni szófelismerés)
 • utánmondási képesség
 • olvasási képesség
 • beszédértés
 • megnevezési képesség
 • spontán beszéd
 • felismerés gyűjtőfogalom alapján
 • felismerés tulajdonság alapján
 • felismerés anyag alapján
 • tárgy képének felismerése
 • tárgy szóképének felismerése
 • tárgy szóképének olvasása
 • tárgy szóképének leírása
 • utasítások végrehajtásának képessége
 • szófolyékonyság
 • mondatbefejezés

Az agyat ért baleset általában komplex következményekkel jár. A beszéd mellett sok más képességünk sérülhet, így nagyon fontos, hogy a rehabilitáció team munkában történjen. A képességek fejlesztése mellett ügyelnünk kell az egyén lelki állapotára is, hiszen egy agyat ért baleset gyökeresen megváltoztathatja addigi életszínvonalunkat. Ennek feldolgozásában segítségünkre lehet a pszichológus.

22 990 Ft

Visszahívást kérek