Nagy Emese Melinda

Okleveles pszichológusi és pedagógiai szakpszichológusi, valamint neuropszichológiai szakpszichológus végzettséggel rendelkezem. Több éve dolgozom pedagógiai szakszolgálatnál, ahol szakértői bizottság tagjaként vizsgálok különböző tanulási nehézségekkel és zavarokkal küzdő gyermekeket, valamint részt veszek iskoláskorú gyermekek pszichológiai ellátásában, pszichológiai foglalkozások és terápiák formájában.

Neuropszichológusként fő érdeklődési területem a különböző neurokognitív fejlődési zavarok, kiemelten a gyermekkori aktivitás és figyelemzavar (ADHD) és a különböző specifikus tanulási zavarok (diszlexia, diszgráfia) melynek diagnosztizálásában és terápiás ellátásában is részt veszek. Hiszem azt, hogy ha minél korábban azonosításra kerülnek a különböző fejlődési elakadások, nehézségek, annál több lehetőség van a gyermek fejlesztésére és harmonikus fejlődésére. Fontosnak tartom a komplex, pszichológiai, pedagógiai és neuropszichológiai szemléletet, ezért a vizsgálataimat is ennek megfelelően végzem. A gyermekekkel való foglalkozások során általában rendszerszemléletben gondolkodom, ezért fontosnak tartom a szülők maximális bevonását a vizsgálatok- és a gyermekkel történő pszichológiai munkafolyamatba.

A neuropszichológiai vizsgálat minden esetben egy szülői konzultációval indul, melynek részét képezi a gyermek fejlődésének, életútjának, orvosi előzményeinek a körül járása. Ezt követően 2-3 alkalom az úgynevezett diagnosztikus szakasz, melynek keretén belül képet kaphatunk a gyermek kognitív és emocionális fejlettségéről, nehézségeiről, valamint erősségeiről is.

Várom bejelentkezését, ha gyermeke fejlődése nem a megfelelő ütemben zajlik: mozgása és /vagy beszédfejlődése megkésett, mozgása koordinálatlan, kognitív fejlődése lassabban zajlik, az óvodában a pedagógusok fejlődéslemaradást, vagy részképesség gyengeséget jeleznek, iskolát kezdene, de még nagyon éretlennek mutatkozik. Továbbá, ha gyermekének eltérő fejlődésre utaló tünetei vannak: figyelemhiányos hiperaktivitás gyanúja (ADHD), autizmus spektrumzavar gyanúja, tanulási nehézségek, specifikus tanulási zavarok gyanúja (diszlexia, diszgráfia, diszkalkulia) intellektuális képességzavar lehetősége. Neuropszichológiai vizsgálat szükségessége felmerülhet szerzett agyi károsodás (koponyasérülés, infekciók, agydaganat, epilepsziák) utáni felépülést követően is, a fejlesztési területek meghatározása céljából.

Visszahívást kérek